(044) 501-40-70 tmx@tmx.kiev.ua
fb
addon_profil.jpg У ході семінару, що проходив у рамках Конгресу НімецькихОфтальмохірургів та присвяченому AddOn ІОЛ, д-р Андреас Кордес (Andreas Cordes) представив учасникам  клінічні дані та результати рандомізованого, проспективного дослідження двох груп пацієнтів по 33 учасники в кожній, яким білатерально імплантували мультифокальні ІОЛ або мультифокальні AddOn ІОЛ. У групах не спостерігалося статистично значущих відмінностей за статтю, віком, доопераційної гостроті зору і ВОТ. 


Групі з мультифокальними ІОЛ ендокапсулярно імплантували Diffractiva, Human Optics ™.

Групі з AddOn імплантували Basis Z, 1stQ ™ (ендокапсулярно) та AddOn Diffractiva, HumanOptics ™

Факоемульсифікація проводилася під місцевою анестезією.

Постопераційні спостереження проводилися через 1, 3, 6 місяців.

Вимірювалися такі показники як найкраща некоригована гострота зору вдалину і поблизу, контрастна чутливість і ступінь задоволеності пацієнта. Постопераційні результати за всіма параметрами в обох групах були практично ідентичними.

ВИСОКИЙ СТУПІНЬ ЗАДОВОЛЕННЯ ПАЦІЄНТІВ У ГРУПІ AddOn

Незважаючи на відсутність статистично значущих відмінностей між групами, ступінь суб'єктивної задоволеності пацієнтів, яким імплантували AddOn ІОЛ, була значно вище. Ці результати лише підтверджують те, що пацієнтам не варто турбуватися про можливі рефракційні або хірургічні недоліки, особливо щодо відблисків, гало та контрастної чутливості.

Результати за гостротою зору:


Через 6 місяців спостережень

Пацієнти з мультифокальною ІОЛ

Пацієнти з мультифокальною AddOn ІОЛ

BCVAD

(мат.сподівання/медіана/діапазон)

0.83 / 0.80 / 0.63-1.0

0.88 / 0.80 / 0.63-1.0

UCVAD

0.69 / 0.63 /0.5 – 1.0

0.64 / 0.63 / 0.5-1.0

BCVAN (Nieden)

2.67 / 2.5 / 4-2

2.75 / 2.5 / 4-2

UCVAN

2.86 / 3.0 / 5-2

3.5 / 3.0 / 4-2

Проміжне BCVA (Nieden 70 см)

4.57 / 5.0 / 4-5

4.5 / 4.0 / 4-5

Контрасна чутливість

(Pelli Robson Charts)

1.49 / 1.5 / 1.35-1.65

1.53 / 1.5 / 1.35-1.65

SEQ

0.08 /0.00/ -0.13-+0.63

-0.25 /-0.25 /-0.75-+0.75
Результати за задоволеністю пацієнтів:

Суб'єктивна задоволеність через 6 місяців спостережень

Пацієнти з мультифокальною ІОЛ

Пацієнти з мультифокальною AddOn ІОЛ

Гострота зору вдалину (1-10)

10= максимальна задоволеність

(SD/медіана/діапазон)

7.63 / 8.5 / 0.5-9.9

8.33/ 8.40 / 7.5-9.2

Суб'єктивна оцінка ближнього зору (1-10)

7.30 / 8.50 /2.6-9.7

8.11 / 8.40 / 5.0-9.8

Загальна задоволеність (1-10)

6.89 / 8.40 / 1.1-9.8

8.83 / 9.0 / 8.0-9.6

Бліки (1-10)

10= максимально турбують

3.77 / 3.40 / 1-8.8

3.18 / 4.33 /1-6.5

Гало (1-10)

10= максимально турбують

3.14 / 1.60 / 1-9.2

2.24 / 2.50 / 1.73

Резюме:

- Хірургічні процедури в обох групах пройшли без ускладнень

- Немає необхідності в експлантаціі

- Між групами немає статистично значущої різниці

- У групі з мультифокальними AddOn ІОЛ після 6 місяців спостережень немає дисперсії пігменту

addon_iol.jpg

У результаті дослідження було зроблено висновок, що немає різниці між ІОЛ, імплантованими в капсулу, та AddOn ІОЛ. При цьому під час імплантації AddOn ІОЛ не виникає додаткових ускладнень, однак, це дає кілька потенційних переваг:

  • Можливість експлантації

  • Вторинна імплантація в псевдофакічні очі

  • Корекція рефракції при вторинної імплантації через місяць після хірургії катаракти

Читайте також наші статті про показання до імплантації AddOn ІОЛ та про ідеальний дизайн 1stQ AddOn ІОЛ
Джерела:AddOn IOL's – Features, Benefits and Application” by Dr Andreas Cordes, DOC 2013Scope of applications and experience record with a new generation of Add-On IOLs: The A4W lens” by Dr. R. Kaden Verlag,OPHTHALMO-CHIRURGIE-24 (Suppl. 2): 1 – 6 (2012)

Наші проекти

project

ЛазерМед

Офтальмологічна клініка в Чернігові «Лазермед» - це спеціалізований центр офтальмології, який надає комплексну лікувально-діагностичну офтальмологічну допомогу...
Подробнее

Відгуки наших клієнтів

"За время пребывания системы Eyecubed в клинике
мы широко использовали аппарат для получения
данных аксиальной длины глаза при катарактах,
измеряли глубину передней камеры и толщину
хрусталика при узком УПК и повышеном ВГД ...

Иванишин Е.С.

Старшый врач диагностического
отделения клиники «Эксимер»

Июнь 2015

"За время пребывания системы Eyecubed в клинике
мы широко использовали аппарат для получения
данных аксиальной длины глаза при катарактах,
измеряли глубину передней камеры и толщину
хрусталика при узком УПК и повышеном ВГД ...

Иванишин Е.С.

Старшый врач диагностического
отделения клиники «Эксимер»

Июнь 2015