(044) 501-40-70 tmx@tmx.kiev.ua
fb

Введення у точну фотодеструкцію

Фотодеструктивний лазер NdYAG - це важлива частина сучасної офтальмології. В основному фотодеструкторивикористовуються для задньої капсулотомії.Фотодеструктори - це лазерні «скальпелі», які здатнігарантувати акуратну і точну хірургію на тонких очнихструктурах.

У певний момент своєї кар'єри більшість офтальмологівкупують фотодеструктор і хочуть розуміти різницю міжмоделями та виробниками. Такі характеристики як дизайнсистеми, зручності роботи, ефективність лазера і якість дуже відрізняються, тому їх слід уважно оцінити перед якоюсь інвестицією в техніку YAGЦя стаття призначенадля роз'яснення (без технічного жаргону) основних п'ятиаспектів, які слід взяти до уваги під час процесу вибору.Вони включають:
 • Ефективність лазера
 • Ефективність щілинної лампи
 • Дизайн системи
 • Гарантія та обслуговування
 • Виробник

Робота лазера

Для високої ефективності і мінімізації ризику побічних ефектів, фотодеструктор повиненпрацювати згідно специфікацій. Найкритичніші аспекти роботи лазера включаютьоптичний пробій, надійність і довговічність.

Оптичний пробій малої енергії
Оптичний пробій призводить до іскри плазми і подальшої ударної хвиліяка надсікає капсулу аборайдужку. Фотодеструкція повинна досягати оптичний пробій малою енергією.
Пробій при малих енергіях може бути досягнутий за допомогою індивідуально розробленогорезонатора лазера, що оптимізований для вироблення ультра дзвоноподібного імпульсу. Лазерповинен виробляти короткий імпульс не більше 4 наносекунд з високою піковою енергією.

Швидкий час збільшення пульсу є ще одним компонентом ефективності лазера. Це дозволяє енергіїдосягати порога оптичного пробою і утворювати щільну плазмову кулю з меншою провідністю і втратами енергії в оточуючих тканинах.

Разом, високоенергетичний ультра дзвоноподібний імпульс і швидке його підвищення призводятьдо утворення плазми і надрізів тканини при малій енергії, що безпечніше і дає більше можливостіточного лікування.


Лікування малою енергієюФотодеструкція, що дружня до кришталику

Важливість оптичного пробою при малих енергіях не може бути надто підкреслена з кількох причин:

 • Силіконові й акрилові кришталики вкрай чутливі до появи рубців і вимагають малої енергії.
 • Імплантовані контактні лінзи (ICL) і факічні AC ІОЛ вимагають акуратно вимірянихпериферичних ірідотомій для того, щоб уникнути монокулярной диплопії.
 • Рефракційні кришталики, що включають акомодаційні та мультифокальні кришталики, вимагають дуже точної капсулотоміі для утримування ідеального центрування і розташування.
Надійність та довговічність

Ще одним важливим фактором, який не варто упускати є простій щодо терміну служби лазера. Типматеріалу лазерного затвору, який використовується в YAG лазерному резонаторі, має великий вплив на надійність та довговічність системи.

Лазерний затвор - це оптичний компонент, який використовується для перекриття енергії, щобгенерувати короткий високопіковий імпульс енергії. Високоякісні та надійні лазери YAGвикористовують твердотільні лазерні затвори, що містять кристал для перекриття енергії. Існуютьінші матеріали для лазерного затвору, які менш дорогі, такі як ацетатна фарба - рідка фарба, щозважена в пластиковій матриці. Однак, такі нетвердотільні лазерні затвори можуть швидкоруйнуватися при неідеальних умовах середовища, таких як висока температура і вологість.


При розпаді нетвердотільного лазерного затвору, швидше за все в лазерній системі почнуться збоїу вигляді коротких і неправильних імпульсів, буде необхідна висока енергія для досягненняоптичного пробою, що, у підсумку, призведе до менш ефективного надрізу тканин, а такожповільного і складного виконання точного лікування. У порівнянні з цим, твердотільний лазернийзатвор забезпечує більш тривалу службу лазерного резонатора, надаючи сотні тисяч імпульсів вширокому діапазоні робочих умов з незначним простоєм.Ефективність щілинної лампи

Якість мікроскопа щілинної лампи фотодеструкторафокусуючий механізм і задній офсетнийконтроль дуже важливі для виконання ефективного і точного лікування.

Система точного фокусування

Фокус на задній капсулі є важливим для запобігання рубцювання ІОЛСистеми з двома точкамифокусування, де два прицільних променя сходяться в фокальній площині, є найточнішими призазначенні правильного фокусу лазера і щілинної лампи. Це завдяки тому, що проста система з двома фокусними точками дозволяє оператору бачити розділ двох променів, що свідчить пророзфокусування навіть при найменшому русі щілинної лампи.

У порівнянні з цим, чотирьох-точкова і багато інших фокусних систем вимагають значного зсувупозиції щілинної лампи, поки оператор зможе розглянути поділ прицільних променів. Менш точнийприціл можна компенсувати, використовуючи більше потужності і створюючи більшу плазму в оціпацієнта, але це також збільшує ризик рубцювання кришталика та інших небажаних наслідків.
Оптична система щілинної лампи
Якість та дизайн оптики щілинної лампи важливі при виборі лазера YAGЩілинні лампи з оптикоюГалілея, що сходиться, надають більш природний стереоскопічний огляд, що означає для очейлікаря операцію без втоми. Окуляри також відіграють важливу роль в оглядових можливостяхщілинної лампи - більший діаметр окуляра дає більш широке поле огляду цільової області.Заднє офсетне регулювання

Задній офсет використовується для виставлення відстані міжфокальною площиною і положенням плазмової кулі. Оскількиплазмова куля створює ударну хвилю, яка повертається до джерела лазера, його ідеальне розташування - «заднійофсет» від цільової тканини для надрізу. Для того, щоб надавати точне лікування і уникати побічних ефектів, таких якрубцювання ІОЛ, лазерна система повинна надавати набірофсетних налаштувань. Найкраща розробка - це зміннерегулювання заднього офсету, що дозволяє найточнішерегулювати плазмову кулю і надавати лікарю повнийконтроль.
Деякі виробники пропонують передній офсет, який розміщує плазму перед фокальною площиною,що з їх точки зору корисно для змітання осаду на поверхні передньої лінзи або передніх ріжучихмембран. Насправді, будь-яке автоматичне позиціонування плазми далі, ніж фокальна площина, представляє ризик. Більш прийнятний підхід полягає у використанні більш точного лазера, якийвиробляє більше мало-енергетичної плазми, і виставляє передній офсет на нуль, щоб користувачбачив точне положення в фокусі, де створюється плазмова куля.

Дизайн системи

При оцінці дизайну системи та якості виробництва, корисно оцінювати функціональність кожного з управлінь, а також розглянути, наскільки гнучка система з точки зорупортативності і можливості оновлення.

Спрощена траекторія променю
Спрощена траекторія променя зменшує ризик оптичного відхилення. Інтегровані лазерні системиYAG включають тільки дзеркало,що відбиває, це змушує промінь проходити меншу дистанцію, і призводить до більш стабільного, надійного та постійного отримання енергії.

Зовнішний вигляд та естетика

На сьогодні зовнішній вигляд і загальна естетика грають важливу роль, оскільки пацієнт очікує, що його лікуватимуть складними і сучасними технологіями.

Ергономіка
Ергономіка системи - її розмір, розмір стола, віддаленістьуправління, розміщення кабелю, простір для ніг і робоча відстань - диктують комфорт пацієнта і лікаря. Багато фотодеструкторівпретендують на ергономіку дизайну, а проте, дуже важливо оцінити ці особливості дизайну з точки зору зручності користування, комфорту пацієнта і лікаря, а також доступності управління, дисплеяі робочої відстаніКеруючі елементи лазера, як офсет енергії і задній офсетповинні бути легкодоступні, і в ідеалі знаходятьсяперед користувачем. Вони повинні бути зручно розташовані, незалежно від того, користувач правша або лівша.

Панель дисплея також повинна зручно розташовуватися в центрі, або ж у випадку пультадистанційного керування, пересуватися вправо або вліво від системи. Менш бажаний дизайнсистеми - це кнопки безпосередньо на щілинний лампі, що може повністю вивести її з фокуса принатисканні кнопки.

Здатність системи підходити користувачеві і зокрема пацієнтові, часто може бути проблемою. Через те що пацієнти бувають настільки різними, лазер YAG має великий простір для ніг і підборідник, що легко регулюється.Постійні різноманітні настройки дозволяють точно налаштувати прибор.
Майже у всіх випадках необхідний і пересувний столик, що покращує загальну ергономіку системи,а також дозволяє більше регулювати висоту. І нарешті, кабелі та з'єднувачі не повинні бути на виду,щоб схвильований пацієнт не схопив їх випадково, від'єднавши прилад під час процедури.

Настройки параметрів, що постійно варіюються


У деяких системах YAG для регулюванняенергетичного і заднього офсету є тількипоетапне регулювання з фіксованим позиціями.Це не дозволяє користувачеві точно регулюватинастройки параметрів, що, можливо, призведедо дуже малої або високої енергії. Рішенням є постійно змінний енергетичний і задній офсет,які надають оптимальну гнучкість. Користувачвстановлює параметри, вказуючи точний рівеньі позицію плазми для більш ефективної табезпечної фотодеструкції.


Портативність

Більшості офтальмологів потрібна одналазерна система, яка може подорожувати зними в різні місця. Жорсткий дизайн ікомпоненти повинні гарантувати, що лазер будебезпечно і легко упакований, розпакований і зібраний без допомоги спеціального техніка.

Частота

Хороший фотодеструктор повинен мати високушвидкість видачі, що вимірюється в герцах (Hz), тобто кількість імпульсів у секунду. Для того, щобпомірно швидко закінчити вплив і працювати вмісці, комфортному для пацієнта, рекомендується використовувати YAG лазер зчастотою як мінімум 2 Hz.

Комбінований дизайн YAG і зеленого лазера

Кілька виробників пропонують комбінаціюфотодеструктора YAG і зеленогофотокоагуляційного лазера. Ці системи дозволяють використовувати одну щілиннулампу як для фотодеструкції, так іфотокоагуляціїНайбільшою проблемоюдизайну для комбінованих систем є те, що більшість поширених процедур YAG проходятьв передній камері ока, в той час як більшістьпроцедур зеленим лазером працюють з сітківкою ззаду. Це унікальне завданнярозробити щілинну лампу, яка буде працювати як для переднього, так і заднього сегмента ока одночасно. Найчастіше результатом єкомпромісиякі пропонують скоріше «менше», ніж «більше».
При розгляді комбінованих систем, слід задатитакі питання:


 • Це «тостер», що робить кілька речей,але ні одна не робиться добре?
 • Чи є у нього кращий передній огляд і фокусування?
 • Чи є у нього найкращий задній іпериферичний огляд?
 • Робочі дистанції і ергономіка настільки ждобрі, як і в окремих системах?
Аксесуари

Аксесуари важливі для задоволення нинішніх імайбутніх потреб, а також можуть значнозбільшити гнучкість лазерного фотодеструктораYAGМінімальний набір аксесуарів повиненвключати, але не обмежуватися:

 • Лазерні лінзи
 • Адаптер для відеокамери
 • 35-мм адаптер для фотокамери
 • Спостережна труба
 • Переносний кейс
 • Захисні окуляри
При розгляді щілинної лампи, слід підбиративідповідний тонометр для щілинної лампи YAG,який дозволяє системі працювати як длядіагностики, так і для лікування.

Гарантія та післяпродажна підтримка

Гарантія та післяпродажна підтримка повинні враховувати при купівлі лазера

Однорічна гарантія на запчастини і роботу є стандартною для базового медичного обладнання, включаючи лазери. У той час, як кращі виробники пропонують більш тривалу гарантію, найкращікомпанії будуть відділяти найдорожчий і технологічний компонент - лазерний резонатор - за допомогою продовженої гарантії. Також важливо враховувати вартість гарантії, яка включена в цінупокупки лазера. Один виробник може пропонувати хорошу ціну, але прочитавши дрібну приписку, ви зрозумієте, що умови гарантії відрізняються від більш дорогого лазера в гіршу сторону.

Важливо пам'ятати, що гарантія має сенс при дотриманні умов. Швидке, високоякісне післяпродажнеобслуговування буде підтримувати оптимальні робочі здібності і обмежувати час простою системи.Важливі моменти:

 • Репутація виробника серед клієнтів

 • Територіальна близькість сервіс-інженера, який обслуговує лазер

 • Обіцяний час відповіді

 • Наявність запасних деталей

 • Сервіс центр і технічна підтримка за інженером

Виробник

Покупка лазера - це рішення працювати з компанією для корисного життя системи,зазвичай 7-10 років. З цієї причини важливо уважно вибирати партнера.

Оскільки лазери є високоспеціалізованимипристроями, більшість офтальмологів іадміністраторів лікарень вирішують купувати їху спеціалізованих лазерних компаніях.Виробники дуже відрізняються один від одного, але найкраще устаткування у компаній,сконцентрованих на офтальмології, і тих, якінамагаються працювати над розвитком лазерата інших приладів. Такі виробники регулярнооновлюють дизайн, грунтуючись на думці лікаря

Найчастішерекомендації - це найкращий спосіб дізнатися про репутацію виробникаМайбутнійпокупець повинен завжди запитувати продавця про список власників лазера, з якими можназв'язатися і обговорити їхній досвід.

Фінансова стабільність виробника також важлива при виборі лазера. Виходячи з того, що термін роботи лазера становить 7-10 років, важливо бути впевненими, що лазерна компанія будепрацювати так само довго, як і лазер.
Про Ellex

Ellex вперше розробила свій високоефективний офтальмологічний лазер в 1985, і сьогодні це єдиний виробник, який сконцентрований виключно на ринку офтальмології. Ellex виробляє і продаєповну лінію твердотільних лазерних систем для лікування катаракти, пацієнтів з глаукомою абопроблемами сітківки. Загалом, по всьому світу використовується більше 10,000 лазерів Ellex.

Бачення Ellex - бути лідером серед лазерних брендів, яким користуються офтальмологи дляборотьби зі сліпотоюТаке бачення підкреслюється сильною світовою присутністю, кількістюрегіональних сервіс-центрів і підтримки продажів, що постійно зростають, а також єдинимбрендовим ім'ям, яке представляє компанію та її продукти.

Наші проекти

project

ЛазерМед

Офтальмологічна клініка в Чернігові «Лазермед» - це спеціалізований центр офтальмології, який надає комплексну лікувально-діагностичну офтальмологічну допомогу...
Подробнее

Відгуки наших клієнтів

"За время пребывания системы Eyecubed в клинике
мы широко использовали аппарат для получения
данных аксиальной длины глаза при катарактах,
измеряли глубину передней камеры и толщину
хрусталика при узком УПК и повышеном ВГД ...

Иванишин Е.С.

Старшый врач диагностического
отделения клиники «Эксимер»

Июнь 2015

"За время пребывания системы Eyecubed в клинике
мы широко использовали аппарат для получения
данных аксиальной длины глаза при катарактах,
измеряли глубину передней камеры и толщину
хрусталика при узком УПК и повышеном ВГД ...

Иванишин Е.С.

Старшый врач диагностического
отделения клиники «Эксимер»

Июнь 2015